امور مالی گندم و آرد

 

 

-         صدور اسناد فروش آرد به نانوایان

-         صدور اسناد خرید آرد از کارخانجات آردسازی استان

-         صدور اسناد فروش گندم به کارخانجات آردسازی استان

-         صدور اسناد حمل گندم از سیلوها و انبارها به کارخانجات آردسازی استان

-         صدور اسناد حمل گندم از مراکز خرید مباشرین به انبارها

-         صدور اسناد عملیات تخلیه و بارگیری در سیلو و انبارها

-         صدور اسناد خرید گندم از کشاورزان

-         کنترل  و نظارت کلیه لیستهای ارسالی خرید گندم به بانک

-         رفع مغایرت حساب خرید گندم بانک و شرکت

-         صدور اسناد طرحهای عمرانی و رفع مغایرت حساب بانکی طرحهای عمرانی

-         تهیه تراز ماهیانه گندم و آرد

-         کنترل حسابهای هزینه های تبعی گندم و آرد و فروش گندم ، خرید آرد و رفع مغایرت آن

-         انعقاد قراردادهای حمل گندم مباشرین ، حمل گندم استانی، عملیات تخلیه و بارگیری گندم

-         صدور اسناد جنسی گندم و آرد

-         مطابقت عملیات نقدی و جنسی و رفع مغایرت آن

 

شخص پاسخگو : خانم طاهره پولادیان

ورود به سایت
     :  نام کاربری
    :کلمه عبور
ادره مربوطه : رمز عبور را فراموش کرده ام
جستجو در سایت


وضعیت آب و هوا
اوقات شرعی