نمودار مقایسه ای عملیات کل خرید گندم استان بوشهردر سالهای 80 تا 98

  خريد غله خريد تعاون روستايي كل خريد
80 729,350 43,250,020 43,979,370
81 1,643,860 63,317,610 64,961,470
82 7,939,610 40,816,490 48,756,100
83 16,533,940 49,224,623 65,758,563
84 496,474 91,727,345 92,223,819
85 106,536,986 37,890,671 144,427,657
86 81,637,420 16,654,790 98,292,210
87 24,111,940 0 24,111,940
88 21,800,000 0 21,800,000
89 45468628 18732542 64201170
90 18431592 0 18431592
91 31451676 0 31451676
92 55057780 0 55057780
93 91560735 0 91560735
94 25844790 0 25844790
95 100715874 0 100715874
96 28114635 0 28114635
97 16366770 0 16366770
98 132657014 0 132657014

 

خلاصه عملكرد شركت غله وخدمات بازرگاني منطقه3 (استان بوشهر) در 6 ماهه اول1398

 

 


جمعيت كل استان بوشهر براساس اعلام مركزآمار

جمعيت شهري                                                                            

828192نفر

روستايي                                                                             

305208نفر

عشاير                                                                                  

  30000نفر

جمع كل:                                                                             

1163400نفر

وضعيت خريدگندم و دانه روغنی کلزا در سال 98

خرید کلزا در سال98 445460کیلوگرم
مبلغ پرداختی بابت خرید کلزا 14425031769ریال

خريد گندم درسال 98                                                  

132657014 کیلوگرم

 مبلغ پرداختي بابت خرید گندم                    

2,289,745,216,040ریال

مراكزذخيره سازي گندم

تعدادسيلووانبارهاي مكانيزه وروباز                           

1سیلو و1انبار مکانیزه و  4انبار مسقف ساده

ظرفيت ذخيره سازي سيلوها و انبارهاي مكانيزه     

88000تن

كارخانجات آرد سازي

تعداد                                                                           

4واحد

ظرفيت ذخيره سازي انبارهاي مسقف                       

60000تن

موجودي گندم

موجودي گندم تاتاريخ ارسال گزارش                                                       

89263تن

تعدادواحدهاي نانوايي

تعداد واحدهاي نانوایی                                     

832 واحد

                                                    سرانه مصرف آرد

سرانه مصرف آرد در حال حاضر

7    كيلوگرم

آموزش تبليغات واحدهاي نانوايي

تعدادكارگران آموزش ديده                                                   

-

توزيع كالاهاي اساسي

دانه های روغنی کلزا

441180 کیلوگرم

برنج کالابرگی و غيركالابرگي                                                                                   

942650 کیلوگرم

شکر سفید 102000 کیلوگرم
 

 

 

                   

ورود به سایت
     :  نام کاربری
    :کلمه عبور
ادره مربوطه : رمز عبور را فراموش کرده ام
جستجو در سایت


وضعیت آب و هوا
اوقات شرعی